Locaties en Lesinformatie

Lidmaatschap

 Kosten

1 x per week trainen: €37,50 per maand
Onbeperkt trainen (alleen Leeuwarden): €45,00 per maand
Contributie voor de bond (KMG, Krav Maga Global): €25,00 per jaar

Voorwaarden
Krav Maga Global Noord Oost, werkt met een automatische incasso. Contant betalen is mogelijk, mits contributie drie maanden vooruit wordt voldaan.
Er is geen mogelijkheid van restitutie van de contributie, in wat voor vorm dan ook.

Opzeggen geschiedt alleen persoonlijk bij de Dhr. Steven Klaarmond, door het invullen van het opzegformulier van Krav Maga Global Noord Oost. Bij contributieachterstand, zult u eerst uw achterstallige betalingen moeten voldoen, voordat u kunt opzeggen. Elke andere vorm van opzeggen wordt niet geaccepteerd.

Gedragsregels
Men dient tijdens de les respect voor elkaar te hebben en elkaar geen opzettelijk letsel of dergelijke toe te brengen. Wij mogen elkaars lichaam immers gebruiken om elkaars technieken te verbeteren dus wees daar zuinig op en behandel deze met veel respect. Het is gewenst om kort geknipte nagels te hebben en men is verplicht om in een KMG T- shirt, deel te nemen aan de les.

Het betreden van de sportzalen mag alleen met schoon sportschoeisel, dat wil zeggen geen schoeisel waarmee u op straat heeft gelopen.

Het missen van een training
Heeft men een training gemist, dan kan deze altijd worden ingehaald op een van de locaties, er wordt geen contributie terugbetaald. Ook als men zonder opzeggen van het lidmaatschap niet meer komt trainen, loopt de contributie gewoon door. Teruggave van contributie is dus niet mogelijk. Alleen bij langdurige ziekte of bij ernstige persoonlijke zaken, kan uw lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet.

Gaat u op vakantie of heeft u een keer geen tijd, dan mag u binnen 3 maanden uw gemiste lessen inhalen.

Aansprakelijkheid
Krav Maga Global Noord oost is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van een lid.

 

 

Leeuwarden

 

MFC Vrijheidswijk
Droppingsstraat 14 (Piet Kramerplein)
8923 BW Leeuwarden

Lestijden
Dinsdag 20:00 – 21:15
Donderdag 20:00 – 21:15

Groningen

 

Gymzaal
Vestdijklaan 1
Groningen

Lestijden
Vrijdag 19:00 – 20:30